Hugskott; plötslig idé, tillfällig idé, tanke, ingivelse, hypotes.

Ordet kan även ha en negativ betydelse; tom förmodan, tanke utan större värde?

Synonymer; Infall, snilleblixt, nyck, impuls, förflugen tanke.

I ett kreativt arbete är de plötsliga och snabba idéerna guld värda. Särskilt när det gäller fotografi får man ju ofta bara en chans. Då gäller det att fånga tillfället.

Genom mitt sätt att arbeta försöker jag ta till vara de första idéerna, tankarna eller frågeställningarna som dyker upp i huvudet och låter dem få inspirera och ta plats i texter, foto och kommunikationstrategi.

 

Det gäller att ta vara på HUGSKOTTEN och göra något av dem. Inte alla är snilleblixtar, men några ...