Vad då hugskott?

Att hitta balansen mellan frihet och struktur

I ett kreativt arbete kan plötsliga, intuitiva och snabba idéer tillföra ett stort värde. Särskilt som ingång i nya texter och projekt. Sedan behöver alla dessa hugskott analyseras och integreras i en genomarbetad struktur.

Utmaningen är att hitta den perfekta balansen mellan de fritt flygande hugskotten, den genomtänkta strategin och den väl förankrade strukturen.

Tillsammans skapar vi värde

Under mina 15 år som skribent har jag lärt mig att ta tillvara på spontana tankar, idéer och frågeställningar som dyker upp och låta dem inspirera processen från början till slut. Jag samarbetar gärna med andra och söker ständigt efter synergier där vi kan skapa mervärde tillsammans.

 

Kontakta mig för att få hjälp med dina texter!

Hugskott; plötslig idé, tillfällig idé, tanke, ingivelse, hypotes.

Ordet kan även ha en negativ betydelse; tom förmodan, tanke utan större värde?

Synonymer; Infall, snilleblixt, nyck, impuls, förflugen tanke.