Cajono hjälper dig med trycksaksformgivning, flyers, bokomslag, affischer.

Vi kan också ta hand om hela tidningsproduktioner med redaktörsansvar.

 

 

ATT FÖRMEDLA RÄTT KÄNSLA OCH TON

Formgivningen av en produkt ska spegla det som uppdragsgivaren vill förmedla. Det vill säga att layouten på olika produkter skiljer sig mycket åt. Jag har främst arbetat med uppdragsgivare där det passat att jobba efter traditionella former, trevliga för ögat. När formen för en tidning är som säkrast ska den knappast noteras av läsaren, den ska bara underlätta för läsaren att ta till sig det innehåll som finns och den känsla som uppdragsgivaren önskar förmedla.


När det gäller broschyrer, flygblad och annonser är det däremot inte så dumt att sticka ut lite för att synas i mängden. Målet är att betraktaren ska vilja ta i produkten, det ska vara något som betraktaren näst intill, av nyfikenhet, vill smaka på.


Det jag arbetat mest med är mindre (upp till 5 000 ex.) tidningsproduktioner, men jag gör även foldrar, broschyrer och flygblad. Jag använder mig främst av verktygen InDesign och Photoshop och samarbetar med ytterligare en duktig formgivare vid större produktioner.

TIDNINGSPRODUKTION

Alphanytt ges ut av organisationen Alpha Sverige. Alpha Sveriges uppdrag är att anordna konferenser, översätta litteratur och ansvara för arbetet med Alphakursen, en grundkurs i kristen tro. Alphakursen finns idag på cirka 700 platser i Sverige, inom alla kristna samfund.

Cirka elva miljoner människor världen över har gått en Alphakurs.


Denna tidning var jag redaktör för från 2006 - 2008. Arbetet har innefattat ett totalansvar – redaktionell planering, foto, texter, formgivning av hela tidningen och kontakt med tryckerier.

Upplagan har varit 5 000 exemplar.


Jag har även varit redaktör för EFS Mittsveriges medlemstidning Mitt i, som då hade en upplaga på 3 000 exemplar. Även här hade jag ett totalansvar.

ALPHANYTT

© Copyright – alla bilder och all text på denna sida är skyddade enligt lagen om upphovsrätt. Vill du använda någon bild, kontakta HUGSKOTT.SE