• Kreativ genomgång

• Dokumentation

• 1 startsida

• 3 undersidor

• 5 e-postkonton

• 1 tim utbildning i webbverktyget